Κατηγορίες & Βραβεία

Aναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

1. Learning & Development

Σε αυτή την κατηγορία βραβεύονται τα προγράμματα και οι πρωτοβουλίες που αξίζουν να αναδειχθούν σε ολόκληρο τον κλάδο στον τομέα του Learning & Development καθώς επίσης και οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν για την ενίσχυση της νεανικής απασχόλησης και για τη Διαχείριση της Αλλαγής στο εργασιακό περιβάλλον.

1.1 Excellence in Leadership Development

1.2 Effective Use of Coaching – Mentoring

1.3 Best Youth Employment Initiative

1.4 Best Change Management Strategy / Initiative

2. Resourcing & Diversity

Η κατηγορία αυτή έχει ως στόχο να αναδείξει τις πρωτοβουλίες αριστείας που εμπίπτουν στον ευρύτερο τομέα του recruitment και με ποιοτικά στοιχεία ενισχύουν την ευρύτερη στρατηγική ενός οργανισμού, εξυπηρετώντας συγκεκριμένες ανάγκες και προκλήσεις. Παράλληλα, στην κατηγορία αυτή θα αναδειχθούν και οι καλύτερες στρατηγικές που θέτουν ως άμεσο στόχο την ενίσχυση της διαφορετικότητας στο οργανόγραμμα των εταιρειών.

2.1 Most Effective Recruitment Strategy

2.2 Excellence in Temporary & Part time Employment

2.3 Best Workplace Diversity Strategy

3. Talent & Performance Management

Σε αυτή την κατηγορία επιβραβεύονται οι πρακτικές εκείνες και τα προγράμματα που αφορούν στη Διαχείριση Ταλέντου. Παράλληλα, θα αναδειχθούν τα παραδείγματα αριστείας ως προς το performance management αλλά και οι στρατηγικές εκείνες που στοχεύουν στην ενίσχυση της δέσμευσης των ανθρώπων.

3.1 Best Talent Management Strategy / Initiative

3.2 Excellence in Performance Management Strategy / Initiative

3.3 Best Employee Engagement Strategy

4. Health & Well-Being

Η κατηγορία αυτή αναδεικνύει όλες εκείνες τις πρακτικές που στόχο έχουν να διασφαλίσουν την υγεία και την ευεξία στο εργασιακό περιβάλλον σε κάθε επίπεδο (Excellence in Workplace Well-being).

5. Technology, e-learning & Integrated HR MIS

Σε αυτή την κατηγορία επιβραβεύεται η αριστεία στη χρήση της τεχνολογίας από τα τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού καθώς και οι καινοτόμες πρακτικές, εφαρμογές και συστήματα (Most Innovative use of Technology in HR).

6. Corporate Social Responsibility

Η κατηγορία αυτή έχει ως στόχο την ανάδειξη των επιχειρήσεων εκείνων που εντάσσουν στην εταιρική τους κουλτούρα τις δράσεις ΕΚΕ, με την άμεση αποδοχή και ανταπόκριση των ανθρώπων τους (Best CSR Initiative with employees’ involvement).

7. Most Innovative HR Consulting

Σε αυτή την κατηγορία θα αναδειχθούν οι εξωτερικοί συνεργάτες (προμηθευτές ή πάροχοι) οι οποίοι με το καινοτόμο έργο τους συμβάλλουν στην ενίσχυση του στρατηγικού ρόλου των HR Professionals μέσα σε έναν οργανισμό.

Χορηγός

Espilon HR

Διοργάνωση

Boussias Communications

Official Publication

HR Professional