Πληροφορίες & Όροι Συμμετοχής

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής των βραβείων

Πληροφορίες & Όροι Συμμετοχής

Στα βραβεία μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα Επιχειρήσεις και Οργανισμοί ανεξαρτήτου μεγέθους και κλάδου που έχουν εφαρμόσει καινοτόμες πρακτικές και πρωτοβουλίες ως προς τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία έχει το δικαίωμα να υποβάλλει υποψηφιότητα σε όσες κατηγορίες επιθυμεί. Η διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα, μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, να συγχωνεύσει ή να ακυρώσει κατηγορίες.

Οι Διοργανωτές και η Κριτική Επιτροπή δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τυχόν ελλιπή στοιχεία των υποψηφιοτήτων. Μετά την αξιολόγηση της Κριτικής Επιτροπής, η διοργάνωση των βραβείων θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τα αποτελέσματα. Οι αποφάσεις και τα αποτελέσματα της Κριτικής Επιτροπής δεν αμφισβητούνται.

Υποβολή των υποψηφιοτήτων

Για να θεωρηθεί έγκυρη μία υποψηφιότητα θα πρέπει μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2017:

 • Να επισκεφτείτε το site των βραβείων www.hrawards.gr, να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την online αίτηση υποψηφιότητας.
 • Nα γίνει η κατάθεση του συνολικού ποσού υποψηφιότητας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που θα σας υποδείξουμε και να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο email: mkalifida@boussias.com

Ζητούμενα υποψηφιότητας

Στην online φόρμα υποψηφιότητας θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε τα παρακάτω ζητούμενα:

1. Περιγραφή και στοιχεία υποψηφιότητας (έως 1.000 λέξεις)

Περιγράψτε την πρωτοβουλία / το έργο σας, αναφέροντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία (ποιοτικά και ποσοτικά) που παρουσιάζουν όσο πιο ολοκληρωμένα την υποψηφιότητά σας και απαντούν σε βασικές ερωτήσεις όπως:

 • πώς και πότε υλοποιήθηκε η πρωτοβουλία και ποιον σκοπό / ανάγκη εξυπηρετούσε,
 • ποιες ήταν οι προκλήσεις / τα εμπόδια που απαντήθηκαν στην πορεία υλοποίησης,
 • ποια είναι τα στοιχεία καινοτομίας που διέθετε,
 • ποια είναι τα αποτελέσματα και η σημασία τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για την ίδια την εταιρεία.

Χρησιμοποιείστε απλό κείμενο (Plain Text). Στο κείμενό σας μπορεί να περιλαμβάνεται link (π.χ. http://www.hrawards.gr).

2. Αριθμός εργαζομένων (Full-time employees)

3. Φωτογραφίες (αρχείο .jpg έως 3ΜΒ)

Προαιρετικά έως 3 φωτογραφίες.

3. Video link (YouΤube, Vimeo ή self hosted)

Προαιρετικά.

Κόστος υποψηφιότητας

Κόστος υποψηφιότητας: 350 € € + 24% Φ.Π.Α.
Πακέτο 3 υποψηφιοτήτων: 750 € + 24% ΦΠΑ (250 € η κάθε υποψηφιότητα)
Πακέτο 5 υποψηφιοτήτων: 1.000 € + 24% ΦΠΑ (200 € η κάθε υποψηφιότητα)

Σημ.: Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία δικαιούται 2 δωρεάν προσκλήσεις στην Τελετή Απονομής των βραβείων. Οι δωρεάν προσκλήσεις ισχύουν ανά εταιρεία ανεξαρτήτως του αριθμού των υποψηφιοτήτων.

Αξιολόγηση υποψηφιοτήτων

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα πραγματοποιηθεί με βάση τα στοιχεία και τις πληροφορίες που οι ίδιες οι εταιρείες έχουν υποβάλει στην online αίτηση υποψηφιότητας και σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια αξιολόγησης:

Κριτήρια αξιολόγησης

 1. Η συμβολή του προγράμματος / ενέργειας σε σχέση με τις επιχειρηματικές ανάγκες του οργανισμού.
 2. Η συμβολή του προγράμματος / ενέργειας σε σχέση με τις ανάγκες των εργαζομένων και τη βελτιστοποίηση της εργασιακής τους καθημερινότητας.
 3. Σχεδιασμός, μεθοδολογία και τρόπος υλοποίησης.
 4. Καινοτομία / πρωτοπορία της ενέργειας.
 5. Ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα.

Χορηγός

Espilon HR

Διοργάνωση

Boussias Communications

Official Publication

HR Professional