Κατηγορίες & βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Covid-19 Response Actions

Σε αυτή την κατηγορία θα αναγνωριστούν οι προσπάθειες και οι επιτυχίες των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 για ασφάλεια, υποστήριξη και ενημέρωση των εργαζομένων καθώς και ανταπόκρισης στις έκτακτες συνθήκες.

C.1 Most Valuable HR Team
C.2 Most Innovative Work-From-Home Plan
C.3 Most Innovative Workplace Redesign
C.4 Most Innovative Use of HR Technology During the Pandemic
C.5 Best Flexible Working Strategy NEW
C.6 Best Crisis Management Strategy NEW
C.7 Best Reskilling Strategy NEW

1. Learning & Development

Σε αυτή την κατηγορία βραβεύονται τα προγράμματα και οι πρωτοβουλίες στον τομέα του Learning & Development καθώς επίσης και τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν για την ενίσχυση της νεανικής απασχόλησης, τη Διαχείριση της Αλλαγής στο εργασιακό περιβάλλον και την ενδυνάμωση των ομάδων.

1.1 Excellence in Leadership Development
1.2 Effective Use of Coaching – Mentoring
1.3 Best Youth Employment Initiative
1.4 Best Change Management Strategy / Initiative
1.5 Best Team Building Program
1.6 Best Internal Use of Academies

2. Resourcing & Diversity

Η κατηγορία αυτή έχει στόχο να αναδείξει τις πρωτοβουλίες αριστείας που εμπίπτουν στον ευρύτερο τομέα του recruitment και με ποιοτικά στοιχεία ενισχύουν την ευρύτερη στρατηγική ενός οργανισμού, εξυπηρετώντας συγκεκριμένες ανάγκες και προκλήσεις. Παράλληλα, στην κατηγορία αυτή θα αναδειχθούν και οι καλύτερες στρατηγικές που θέτουν ως άμεσο στόχο την ενίσχυση της διαφορετικότητας στο οργανόγραμμα των εταιρειών.

2.1 Most Effective Recruitment Strategy
2.2 Excellence in Temporary & Part time Employment
2.3 Best Workplace Diversity Strategy
2.4 Excellence in Employer Branding
2.5 Best Employee’s Experience

3. Talent & Performance Management

Σε αυτή την κατηγορία επιβραβεύονται οι πρακτικές εκείνες και τα προγράμματα που αφορούν στη Διαχείριση Ταλέντου. Παράλληλα, θα αναδειχθούν τα παραδείγματα αριστείας ως προς το performance management αλλά και οι στρατηγικές εκείνες που στοχεύουν στην ενίσχυση της δέσμευσης των ανθρώπων

3.1 Best Talent Management Strategy & Initiative
3.2 Excellence in Performance Management Strategy / Initiative
3.3 Best Employee Engagement Strategy
3.4 Most effective Total Reward Strategy
3.5 Best OKR’s Framework & Strategy NEW

4. Health & Well-Being

Η κατηγορία αυτή αναδεικνύει όλες εκείνες τις πρακτικές που στόχο έχουν να διασφαλίσουν την υγεία και την ευεξία στο εργασιακό περιβάλλον σε κάθε επίπεδο.

4.1 Excellence in Workplace Well-being

5. Technology, e-learning & Integrated HR MIS

Σε αυτή την κατηγορία επιβραβεύεται η αριστεία στη χρήση της τεχνολογίας από τα τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού καθώς και οι καινοτόμες πρακτικές, εφαρμογές και συστήματα.

5.1 Most Innovative use of Technology in HR

6. Corporate Social Responsibility

Η κατηγορία αυτή έχει στόχο την ανάδειξη των επιχειρήσεων εκείνων που εντάσσουν στην εταιρική τους κουλτούρα τις δράσεις ΕΚΕ, με την άμεση αποδοχή και ανταπόκριση των ανθρώπων τους

6.1 Best CSR Initiative (with employees’ involvement)

7. Most Innovative HR Consulting

Σε αυτή την κατηγορία θα αναδειχθεί ο εξωτερικός συνεργάτης (προμηθευτής ή πάροχος) ο οποίος με το καινοτόμο έργο του συμβάλλει στην ενίσχυση του στρατηγικού ρόλου των HR Professionals.

7.1 Health, Wellness & Safety Solution Provider
7.2 HR Technology Solution Provider
7.3 Leadership or Skills Development Solution Provider
7.4 Recruitment & Retention Solution Provider

8. HR corporate Event of the Year (NEW)

Σε αυτή την κατηγορία θα αναδειχθεί η καλύτερα εκδήλωση που διοργανώθηκε από την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού είτε σε φυσικό είτε σε ψηφιακό περιβάλλον.

9. HR Team of the Year

Σε αυτήν την κατηγορία θα αναδειχθεί η ομάδα HR που κατάφερε να ευθυγραμμίσει τη στρατηγική του τμήματος με την αντίστοιχη επιχειρησιακή μέσα από συγκεκριμένες πρακτικές, πρωτοβουλίες και συνεργασίες με άλλα τμήματα παρουσιάζοντας μετρήσιμα αποτελέσματα (ποσοτικά και ποιοτικά).

Κορυφαία Βραβεία

HR Candidate of the Year

Το βραβείο αυτό απονέμεται στις ομάδες HR και παρόχους υπηρεσιών HR, οι οποίοι θα συγκεντρώσουν τους περισσότερους πόντους, όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσουν.

Oι πόντοι κάθε διάκρισης έχουν ως εξής:

Πιο συγκεκριμένα:
• το Platinum βραβείο λαμβάνει 10 πόντους
• το Gold βραβείο λαμβάνει 7 πόντους
• το Silver βραβείο λαμβάνει 3 πόντους
• το Bronze βραβείο λαμβάνει 1 πόντο

Platinum Award

Απονέμεται στην υποψηφιότητα η οποία συγκέντρωσε τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας από την Κριτική Επιτροπή, ανάμεσα στο σύνολο των νικητών στη συγκεκριμένη ενότητα.

Gold – Silver – Bronze Βραβεία:
Από τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται Gold, Silver ή/και Bronze βραβεία. Είναι πιθανό να δοθούν περισσότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου υπάρχουν ισοβαθμίες μεταξύ υποψηφιοτήτων, ή λιγότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου οι υποψηφιότητες δεν συγκεντρώνουν την απαιτούμενη βαθμολογία.

Gold (Χρυσό):

Η μια υποψηφιότητα που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία της κατηγορίας και βρίσκεται πάνω από το γενικό μέσο όρο. Εφόσον υπάρξει ισοβαθμία, δύνανται να δοθούν ισάριθμα Gold.

Silver (Αργυρό):
Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν τις αμέσως επόμενες βαθμολογίες ανά κατηγορία).

Bronze (Χάλκινο):
Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν βαθμολογία πάνω από το όριο βράβευσης όπως αυτός ορίζεται από το μέσο όρο του συνόλου των βαθμολογιών).

Για να δοθεί η τριπλή κατηγοριοποίηση Gold, Silver, Bronze θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις (4) υποψηφιότητες στην ίδια κατηγορία. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί, τότε η συγκεκριμένη κατηγορία ενοποιείται /συγχωνεύεται με άλλη μέσα στην ίδια ενότητα.