Επικοινωνήστε μαζί μας

Μάθετε σήμερα τα οφέλη της χορηγίας ή της υποψηφιότητάς σας

Πληροφορίες

Μαίρη Καλλιφείδα, Tηλ: 6936 533 318, Email: [email protected]

Χορηγίες

Μαρίνα Καφέζα, Tηλ: 210-6617777 εσωτ. 252, Email: [email protected]

Διοργάνωση

Official Publication